Мереф’янська громада
Харківська область, Харківський район

Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2018 році

Дата: 18.01.2019 09:54
Кількість переглядів: 21073

 

ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

до Національної академії Державної прикордонної служби України

імені Б. Хмельницького у 2018 році

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензії Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, від 23 грудня 2016 року  за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

 

  1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Національній академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету. 

Національна академія здійснює підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Державній прикордонній службі України за відповідними програмами підготовки громадян з повною загальною середньою освітою, за результатами незалежного оцінювання знань з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту, балів за особливі успіхи, рівня їх фізичних здібностей, які пройшли професійно-психологічний відбір та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби;

військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу.

  1. Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках.

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької та німецької мов. Оцінки з англійської, французької та німецької мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

 

Спеціалізація

Перелік вступних випробувань та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

ВСІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Українська мова та література

Оцінка рівня фізичної підготовки

ФІЛОЛОГІЯ

Іноземна мова (англійська або німецька або французька )

Історія України або Географія

ПСИХОЛОГІЯ

Біологія

Математика або Іноземна мова (англійська або німецька або французька)

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ та РАДІОТЕХНІКА

Математика

Фізика або Іноземна мова (англійська або німецька або французька)

ПРАВО

Історія України

Математика або Іноземна мова(англійська або німецька або французька)

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Історія України

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Математика

Фізика або Іноземна мова (англійська або німецька або французька)

ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Історія України

Математика або Іноземна мова (англійська або німецька або французька)

 

  1. Прийом особових справ, вступні іспити, творчі конкурси, конкурсний відбір та зарахування кандидатів на навчання за державним замовленням проводяться в такі терміни:

– для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання (курсант-військовослужбовець) на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, ступеня освіти «молодший бакалавр»:

Етапи вступної кампанії

Термін проведення

Термін прийому заяв та формування навчальних справ в окремих регіональних центрах комплектування Держприкордонслужби України

З 1 січня до 1 червня

2018 року (цивільна молодь та військовозобов’язані)

Терміни прийому навчальних справ приймальною комісією

до 25 червня 2018 року

(цивільна молодь та військовозобов’язані)

Проведення медичних оглядів та професійно-психологічного обстеження

До 11 липня 2018 року

Прийом заяв та документів – реєстрація в НА (відповідно до окремого плану)

З 12 липня

до 18:00 16 липня 2018 року

Заходи конкурсного відбору в НА (відповідно до окремого плану)

з 13 до 18 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування

Не пізніше 12.00 20 липня 2018 року

Виконання вимог до зарахування

Не пізніше 18.00 22 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників та виключення вступників, зарахованих на місця державного замовлення з конкурсу на інші місця державного замовлення

Не пізніше 18.00

23 липня 2018 року

 

  1. Кандидати на навчання, що виявили бажання вступити до академії як курсанти-військовослужбовці, для оформлення навчальної справи подають заяву до окремих регіональних центрів комплектування Державної прикордонної служби України у період з 1 січня до 1 червня 2018 року. 

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. 

 

Навчальна справа кандидата для здобуття ступеня освіти бакалавр (курсант-військовослужбовець) містить: заяву (рапорт); анкету; автобіографію; копію свідоцтва про народження; копію 1, 2, 10, 11-ї сторінок паспорта громадянина України (або копію обох сторін паспорту у вигляді ID-карти);копію приписного свідоцтва (військового квитка); копію реєстраційного номера облікової карти платника податків; копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту (про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатка до нього, завірені у встановленому порядку; копії документів на пільги, що встановлені законодавством України;характеристику з місця навчання (роботи, служби); шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см; завірену в установленому порядку (нотаріально) згоду обох батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту, якщо на момент вступу кандидату не виповниться 18 років; 2 чистих поштових конверти з марками; згоду на обробку персональних даних; довідку Управління інформаційного забезпечення Головного управління Національної поліції (форма ІП-1); витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців (для повнолітніх осіб);

Оригінали медичних документів, що формуються окремим додатком до справи: довідка військово-лікарської комісії; медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о) з дня народження; паспорт здоров’я (медична книжка) для вступників з числа військовослужбовців; картка медичного огляду кандидата, що вступає у військовий навчальний заклад; медична довідка «Про проходження попереднього та періодичного психіатричних оглядів» (форма № 122-2) – для оформлення допуску до державної таємниці; сертифікат «Про проходження профілактичного наркологічного огляду» (форма № 140/о).

Після оформлення в ОРЦК навчальна справа направляється до НА м.Хмельницький. Вступники для реєстрації та проходження подальшого відбору прибувають в НА за приписом ОРЦК.

При собі мати: паспорт, приписне свідоцтва або військовий квиток, атестат про повну загальну середню освіту, сертифікати ЗНО 2016, 2017, 2018 р.р., крім оцінок по іноземній мові (англ., нім, франц.), ЗНО з іноземних мов тільки 2018 р., медичну карту амбулаторного хворого з дня народження.

 

  1. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Кандидати на навчання за державним замовленням (курсант-військовослужбовець) в обов’язковому порядку проходять медичний огляд, професійно-психологічне обстеження та оцінку рівня фізичної підготовки.

5.1. Професійно-психологічне обстеження проводиться відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15 травня 2009 року № 354 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 9 червня 2009 року № 495/16511) зі змінами та доповненнями.

Заходи попереднього етапу професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання в академії з числа військовослужбовців Державної прикордонної служби України та цивільних осіб здійснюються під час оформлення матеріалів навчальних справ – в окремих регіональних центрах комплектування (органах охорони державного кордону) практичними психологами.

Заходи основного етапу професійно-психологічного відбору кандидатів з числа військовослужбовців та цивільних осіб здійснюються в академії до початку реєстрації.

За результатами  професійно-психологічного обстеження психолог, відповідно до переліку критеріїв для визначення ступеня професійно-психологічної придатності кандидата до навчання в академії, виносить висновок щодо ступеня професійно-психологічної придатності кандидата до навчання в академії. Результати професійно-психологічного обстеження доводяться до кожного кандидата та долучаються до навчальної справи кандидата.

5.2. Порядок проходження медичного огляду визначено Положенням про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 6 травня 2009 року № 333,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  26 червня 2009 року № 570/16586 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15 серпня 2016 року № 804) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2016 року № 1285/29415 (далі – наказ №333).

Первинний медичний огляд кандидатів на навчання з числа цивільних осіб і військовослужбовців проводиться постійно діючими гарнізонними (госпітальними) військово-лікарськими комісіями клінічних госпіталів Держприкордонслужби.  Остаточний медичний огляд вказаних вище осіб проводиться тимчасово діючою військово-лікарською комісією академії.

Придатними до навчання у академії вважаються кандидати, які за станом здоров’я визнані придатними до військової служби у Держприкордонслужбі України з урахуванням таблиць додаткових вимог до стану здоров’я наказу № 333.

5.3. Порядок оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів визначений Настановою з фізичної підготовки в Прикордонних військах України, затвердженою наказом Голови Держкомітету – Командувача Прикордонних військ України від 27 листопада 1999 року № 538 (зі змінами та доповненнями, які внесені  наказом Голови Держкомітету від 8 грудня 2000 року № 695).

Оцінка рівня фізичної підготовки вступників визначається за результатами практичного виконання трьох вправ:

для осіб чоловічої статі:

для осіб жіночої статі:

біг на 100 м – № 10;

біг на 100 м – № 10;

підтягування на перекладині – № 6;

комплексна силова вправа – № 7;

біг на 3 000 м – № 2.

 

біг на 1 000 м – № 1.

Приймальна комісія працює протягом року у робочі дні з 09.00 до 18.00 год.; під час проведення вступної компанії  - у робочі дні з 9.00 до 18.00 год., у суботу - з 9.00 до 15.00 год., у неділю - з 9.00 до 12.00 год.

 

За більш детальною інформацією звертатись:

Окремий регіональний центр комплектування (м.Харків):

Представництво Харківської, Полтавської, Дніпропетровської областей: м.Харків, пров. Інженерний, буд.7, (057)702-14-37, 097-946 59 96,  093-522-10-25,  050-661-28-61

представництво у Луганській  обл.: м.Старобільськ, вул.Свободи, буд.1А, 066-935-93-18, 097-030-16-05

представництво у Сумській  обл.: Сумська обл., Сумський р-н, с. Гриценкове, 067-540-73-53, 066-221-38-84

Адреса Національної академії Державної прикордонної служби України: 29000, м. Хмельницький, вул.Шевченка, 46, (0382) 65-64-83 факс: 72–08–02; nadpsu@pvu.gov.ua

Фото без опису

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень