A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мереф’янська громада
Харківська область, Харківський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 23.11.2021 10:05
Кількість переглядів: 316

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території для реконструкції очисних споруд за межами населених пунктів  на території Мереф’янської міської ради Харківського району Харківської області

 1. Замовник СЕО

Замовником проекту є Мереф?янська міська рада Харківського району Харківської області. Юридична адреса: 62472, Харківська обл., Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, буд. 213 тел. (057) 341 55 20.

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування стратегії планування, забудови та іншого використання території, на які реалізуються повноваження Мереф?янської міської ради.

Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних явищ, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології.

Завданнями проекту детального плану є:

 • принципи планувально-просторової організації забудови;
 • червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 • функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території;
 • потребу в закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність використання території;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення.

При розробленні детального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Харківської області, Проекту районного планування Харківського району Харківської області, розробленого проектним  інститутом по плануванню та забудові міста «Харківпроект» у 1987році, затвердженого рішенням Харківського облвиконкому від 20.04.1987 р. № 185; функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно з ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Територія, яка проєктується даним детальним планом знаходиться поблизу міста Мерефа та селища Утківка на території Мереф’янської міської ради.

Вказана територія розташована в західній частині Мереф’янської міської ради і межує:

-           з півночі, сходу та півдня  – землі лісогосподарського призначення (державний лісовий фонд);

- з заходу –незабудовані землі Мереф’янської міської ради .

Загальна площа території проєктування становить орієнтовно 1,6 га і складається з земельної ділянки з кадастровим номером 6325158800:04:002:0001 площею 1.5564 га (уточнена площа), розташованої за межами населених пунктів на території Мереф’янської міської ради та призначеної для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для реконструкції, обслуговування та подальшої експлуатації очисних споруд по технології Біоплато жилого масиву по вул. Сумській м. Мерефа.

На зазначеній земельній ділянці була розташована нежитлова будівля станції біологічної очистки води загальною площею 218,5 м2 (на даний час демонтована). На земельній ділянці розташовані: приймально-зливна станція, резервуар осадів та біоінженерні ставки (біоплато).

Існуючі очисні споруди розраховані на продуктивність 120 м3/добу  та складаються з двох фільтраційних блоків площею 3500 м2, одного поверхневого блоку площею 1800 м2, відстійника площею 85 м2. Також на ділянці розташовані мулові карти.

На теперішній час стічні води від споживачів поступають до біоплато №1 минаючи відстійник, що не функціонує. Мулові карти також виведені із експлуатації. У зв’язку з цим, блоки біоплато замулені. Неочищені стічні води потрапляють в ґрунт.

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з існуючих автошляхів з ґрунтовим покриттям, що пролягають з північного та південного боків ділянки.

Зелені насадження в межах ділянки проектування відсутні. Найближча житлова забудова розташована на відстані понад 300 м, будівлі, споруди громадського призначення - на відстані понад 300 м.

Передбачається будівництво споруд механічної та біологічної очистки. Територія проектування складається з наступних об’єктів з ділянкою для їх обслуговування:

-           очисні споруди господарсько-побутової каналізації для очищення стічних вод каналізованої частини міста та тих, які приймаються зливною станцією, продуктивністю 500 м3/добу – передбачається їх розташування на ділянці з кад. номером 6325158800:04:002:0001 площею 1.5564 га, яка відокремлюється від існуючої житлової забудови санітарно-захисною зоною 300 м.

На зазначеній земельній ділянці планується розташувати наступні будівлі та споруди: адміністративна будівля; Будівля КПП; майданчик для збирання сміття; приймально-зливна станція  стічних вод та рідких побутових відходів; каналізаційна насосна станція стічних вод КНС №1; блок механічної очистки стічних вод; буферна ємність стічних вод (резервуар усереднювач); установка біологічного очищення та знезараження стічних вод; резервуар освітлених стічних вод; резервуар осадів стічних вод; резервуар чистої води; каналізаційна насосна станція КНС №4; блок механічного зневоднення та фізико-хімічного очищення стічних вод; каналізаційна насосна станція очищених та знезаражених стічних вод КНС №2; пожежний резервуар; КТП; дизель генератор; біоінженерні ставки (біоплато).

На даний час територія проектування не забезпечена мережами та спорудами централізованого  водопостачання. ДПТ передбачається будівництво водопровідної мережі від існуючої міської мережі водопостачання, розташованої по вул.Сумській міста Мерефи, до ділянки проектування орієнтовною довжиною 955м.

У місті Мерефа наявна  централізована система каналізування частини населеного пункту. Так до існуючих очисних споруд підведена каналізаційна мережа від житлової забудови міста Мерефи. 

Але самі очисні споруди потребують реконструкції з метою модернізації та підвищення рівня очищення господарсько-побутових та наближених до них за складом стоків. ДПТ передбачається будівництво споруд механічної та біологічної очистки потужністю 500м3/добу (з можливістю збільшення потужності до 900м3/добу в разі розширення переліку каналізованих об’єктів та будівництва нових каналізаційних колекторів). Очищенні та знезаражені стічні води передбачається через  КНС очищених стічних вод подавати у проектовану каналізаційну мережу очищених стоків довжиною орієнтовно 2175м та скидати у водний об’єкт – річку Мжа

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. А саме:господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в місті Мерефа.

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою детального плану території наступні:

а) для довкілля:

 • Атмосферне повітря – можливе забруднення від стаціонарних джерел та пересувних джерел (автомобільний транспорт). ДДП передбачається максимальне збереження зелених насаджень загального користування на території, в тому числі озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон.
 • Ґрунти – забруднення та порушення ґрунтів від автотранспорту та від неочищених стічних вод. ДПТ передбачається реконструкція існуючих очисних споруд, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтів;
 • Поводження з відходами – можливе забруднення і засмічення ґрунтів, забруднення ґрунтових вод та інше, в зв’язку з незадовільним рівнем централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ. ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів на асфальтових або бетонних майданчиках, систематичний вивіз відходів з контейнерів, організація централізованої планово-подвірної системи санітарного очищення території, впровадити роздільне збирання ТПВ
 • Водні ресурси – зношеність існуючих мереж централізованого водовідведення, скид нормативно-очищених стічних вод у р. Мжа.
 • Здоров’я населення – можливе шумове навантаження, основним джерелом шуму є технологічне, автотранспорт. ДДП передбачається ведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням, встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови;

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Стратегічною екологічною оцінкою детального плану території для реконструкції очисних споруд за межами населених пунктів на території Мереф’янської міської ради Харківського району Харківської області, передбачається розглянути «нульовий» варіант без впровадження проектних змін.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • Доповідь про стан довкілля;
 • Лабораторні дослідження стану довкілля;
 • Дані моніторингу стану довкілля;
 • Пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, що передбаченні чинним законодавством.

Детальним планом передбачені заходи, для здійснення моніторингу наслідків виконання ДПТ для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Тобто реконструкцію існуючих очисних споруд, що позитивно вплине на навколишнє природне середовище.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – Детального плану території для реконструкції очисних споруд за межами населених пунктів на території Мереф’янської міської ради Харківського району Харківської області, подаються до Мереф?янської міської ради за адресою: 62472, Харківська обл., Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, буд. 213

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ( відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень